Sådan er reglerne i dag:
§ 1. Knive og blankvåben mv. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

§ 2. Det kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende

 1. skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
 2. knive med tværstillet greb beregnet til stød,
 3. springknive og springstiletter,
 4. faldknive og faldstiletter,
 5. foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive)
 6. knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,
 7. kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
 8. kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

Der er dog også undtagelser ved §2. Jf. politiets hjemmeside: "Dolke og knive med en klinge på over 12 cm er dog undtaget fra forbuddet og fra kravet om en tilladelse fra politiet, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål."

Kortfortalt:
Vi har forsøgt at skitsere de grundlæggende punkter i knivloven her under.

Du må

 • bære knive og blankvåben (herunder enhåndsbetjente foldeknive) som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller et andet lignende anerkendelsesværdigt formål*.


* Det antages som udgangspunkt, at man har et anerkendelsesværdigt formål med mindre situationen decideret taler imod det. Man kan f.eks. IKKE lovligt tage sin kniv med på diskotek, til fodboldkamp eller andre begivenheder, hvor der er erfaring for tilspidsede situationer.

Du må ikke

 • bære knive med tværstillet greb beregnet til stød.
 • bære springknive og springstiletter.
 • bære faldknive og faldstiletter.
 • bære foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive).
 • bære knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd.
 • bære kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende.<
 • bære kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.


Ovenstående knive er særligt farlige typer knive, blankvåben mv., som ifølge våbenloven, kræver våbentilladelse. Ansøgning om våbentilladelse til særligt farlige knive og blankvåben mv. sendes til politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted.

Streetammo bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores hjemmeside samt til annonceringsmæssige og analytiske formål.

Ved at fortsætte godkender du at modtage alle cookies fra hjemmesiden.